Conferència de Jordi Maluquer sobre “Territori i alimentació a la història: una relació complexa”.

El proper dijous dia 19 d`octubre del 2017 l’acadèmic Jordi Maluquer de Motes pronunciarà la conferència inaugural del cicle interacadèmic dedicat a Els aliments, titulada “Territori i alimentació a la història: una relació complexa”.