REIAL ACADÈMIA / Protectors
President
Molt Honorable Sr. Carles Puigdemont i Casamajó

Vicepresidenta
Honorable Sr. Oriol Junqueras i Vies

Conseller de Cultura
Honorable Sr. Santi Vila i Vicente

Conseller de Justícia
Honorable Sr. Carles Mundó i Blanch

Ajuntament de Barcelona

Alcalde
Excma. Sra. Ada Colau i Ballano
Diputació de Barcelona

Presidenta
Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès